Lilla Harrie Valskvarn

Det är en dag i morgon också

Vi tänker på miljön vi lever i

Lilla Harrie Valskvarn tror på ett hållbart lantbruk i harmoni med naturen. Vi tänker på morgondagen och värnar om den miljö vi lever i. Hög kvalitet är vårt signum och för att nå dit ställer vi också sunda krav på våra odlare. Det gör att vi har kontroll på spannmålen vi köper in och säkerställer odlingen ur ett hållbart kvalitets- och miljöperspektiv. 

Livsmedelssäkerhet är grunden i allt vi gör

Kvalitet och livsmedelssäkerhet är grunden i hela vår verksamhet. I april 2009 blev kvarnen i Västra Frölunda certifierad enligt BRC Global Standards for Food Safety och i maj 2014 blev även kvarnen i Lilla Harrie certifierad. Båda kvarnarna fick högsta betyg (A).

BRC är en standard för hur man hanterar kvalitet och livsmedelssäkerhet i livsmedelsföretag. Standarden används i över 90 länder och innehåller bland annat krav på ledningens engagemang, policy, mål och aktiva arbete med livsmedelssäkerhet, hygien och kvalitet. Uttrycken livsmedelssäkerhet och produktsäkerhet används även för att visa resultatet av ett aktivt arbete med HACCP, som är ett verktyg för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror vid livsmedelsproduktion. 

Kvalitetspolicy    

  • Lilla Harrie Valskvarn producerar produkter som uppfyller krav och förväntningar från kunder och myndigheter
  • Våra produkter ska ha en jämn och hög kvalitet
  • Kvalitetsledningssystemet ska kontinuerligt utvecklas och utgör en naturlig del av alla processer i vår verksamhet
  • HACCP är vårt verktyg för att skapa produktsäkerhet
  • Vi utvecklar ständigt vår personal och arbetar med förbättringar, vilket skapar ett högt engagemang för kvalitet i alla led

Miljöpolicy

  • Lilla Harrie Valskvarn strävar efter att göra minsta möjliga belastning på miljön
  • I så stor utsträckning som möjligt köper vi spannmål som odlats inom en radie av ca 15 mil från kvarnarna, vilket bidrar till kortare transportvägar, lägre koldioxidutsläpp och bättre luft
  • När vi maler spannmålen kommer en del av elektriciteten från vårt eget vattenkraftverk


BRC Global Standards
Livsmedelsverket
Naturvårdsverket