Lilla Harrie Valskvarn

Vi tror på sunt bondförnuft

Sunda krav på våra lantbrukare

Våra 200 bönder är rätt lika egentligen. De odlar sina grödor på kontrakt. Det innebär att vi ställer höga krav på odlingen. Våra kontrakterade lantbrukare måste uppfylla de garantier som finns i vår kravspecifikation Sunda Krav. Ofta ställer vi högre krav än vad som är lagstiftat. 

Nej till avloppsslam och stråförkortningsmedel

Vi använder t ex bara vete och råg som vuxit på åkrar som inte gödslats med avloppsslam. Vi anser att dagens metoder för att rena avloppsslam inte är tillräckligt säkra och beprövade. Därför har alla våra leverantörer skrivit på ett kontrakt där de lovar att inte använda slamgödsel. Vi vill att Pågen och våra andra kunder ska kunna baka på mjöl av spannmål som gödslats med omsorg. 

För att få mer naturliga råvaror, tillåter vi inte heller stråförkortat vete. Om lantbrukaren använder stråförkortningsmedel (som hämmar stråets längdtillväxt) kan man gödsla mera utan att stråna lägger sig eller går av. Problemet är bara att växtskyddsmedlet finns kvar i slutprodukten. Eftersom bröd är ett baslivsmedel skulle det innebära att svenska konsumenter fick i sig betydligt mer växtskyddsrester. Därför använder vi bara vete som inte är behandlat med stråförkortningsmedel. För att på sikt utveckla nya rågsorter som är naturligt korta samarbetar vi med olika växtförädlare. Målet är att inom fem år bara ha råg som inte är stråförkortad.

Ansvar från frö till mjöl

För att ha kontroll på hela kedjan och garantera ett mjöl av absolut högsta klass, är vi aktiva ända från början i utvecklingen av utsädet. Det gäller både rådgivning och försäljning av bra sorter som passar att baka på. Vi har en nära relation med lantbrukarna och följer noggrant varje steg i processen. Det gör att vi kan säkra kvaliteten, ända från frö till mjöl. Vi är måna om att den svenska spannmålen ska odlas på utsäde med rätt egenskaper, för en sund och hållbar råvara.

Läs mer om vår ansvarsfulla gödsling av Pågens åkrar här.