Lilla Harrie Valskvarn

Så här maler vi mjöl

Hur går det egentligen till när vi maler vete, råg, durum och dinkel till mjöl i våra kvarnar? Följ med på en spännande resa från frö till mjöl.

Processen går till så här:

  • Spannmålsmottagning
  • Rensning
  • Förmalning
  • Lagring och blandning i mjölsilo
  • Analys i laboratorium
  • Leveranser från kvarnen

Spannmålsmottagning

Det börjar med att vi tar emot spannmålen från bygdens lantbrukare som odlar sina grödor på kontrakt. Före spannmålen lossas tar vi prover på lasten för att säkra kvaliteten. Vi undersöker noggrant så att det inte innehåller mjöldryga, raps eller främmande sädesslag. Spannmålen transporteras sedan till en magnet som tar bort eventuella magnetiska föremål innan en första grovrensning görs för att ta bort större partiklar och sand. Därefter väger vi grödorna och analyserar dem i kvarnens eget laboratorium. 

Nästa

Rensning

Nästa steg är att spannmålen rensas från främmande partiklar som damm, ogräsfrö, skrumpna kärnor, halva kärnor, halmstump och stenar. I slutet av första renssteget tillsätter vi vatten, så att spannmålen får sin optimala fuktighet för malning på 16,8 %. Spannmålen får sedan vila i behållare medan det tillsatta vattnet får dra in och jämna ut sig i kärnan. Den här processen är viktig för att göra mjölkärnan mjuk och skalet segt, så att inte skalet splittras och följer med i mjölet.

Förmalning

När spannmålen är rensad transporteras den in till själva kvarnen. Processen för veteförmalning följer sedan ett antal steg. Först kommer vetet som hela korn till den första valsstolen och söder delas över räfflade valsar. Det sugs sedan upp till siktarna där man skiljer ut skal, grov kärna, fin kärna och mjöl. Andelen mjöl som utvinns efter den första valsgenomgången är inte stor. Därför krävs det ett flertal vals- och siktgenomgångar innan allt mjöl är utvunnit ur kornet. 

Vid förmalningen väljs två sorters mjöl ut; ett mörkt och ett ljust. Det mörka mjölet får sin karaktär när den sista resten mjöl utvinns ur skalet. Det innebär att en del klipartiklar följer med, vilket sätter ned bakförmågan och gör mjölet användbart endast som smak- och färgsättare i grövre mjölsorter.

Förmalningsprocessen

Lagring och blandning i mjölsilo

Mjölet transporteras sedan till mjölsilos som består av flera behållare för lagring och blandning. Efter fastställda recept blandar vi slutligen ut det till leveransfärdigt mjöl.

Analys i laboratorium

Under hela processen gör vi analyser på spannmål och mjöl i kvarnens eget laboratorium. Vi mäter bland annat proteinhalt, vattenhalt, rymdvikt, DON-halt och askhalt. Dessutom mäter vi det så kallade falltal som är ett mått på enzymaktiviteten i spannmålen. Resultatet av alla analyser gör att vi kan säkra kvaliteten, så att mjölet alltid håller högsta klass.

Leveranser från kvarnen

Lilla Harrie Valskvarn levererar främst mjöl till större bagerier. Mjölet transporteras oftast till bagerierna med så kallade bulklastbilar. Om mjölet inte levereras med bulkbil så körs det i säckar på flakbilar.