Lilla Harrie Valskvarn

Våra sunda värderingar

Lilla Harrie Valskvarn vilar på en trygg värdegrund som sträcker sig flera hundra år tillbaka i tiden. Vi har ett ansvar för historien, men även för kommande generationer. Det känns bra att baka på ett mjöl där spannmålet är odlat på sunda värderingar.

1. Vi har goda relationer med våra bönder

Vi är stolta över bygdens lantbrukare. Under åren har vi byggt upp en nära och personlig relation som bygger på ömsesidig respekt. Många av dem har levererat till oss i generationer. Vi kan deras jordar och deras skördar. Vi är som arbetskamrater. 

2. Vi är nyfikna och vill lära oss mer

Vi har varit nyfikna i 500 år. Det är vår drivkraft. Vi letar ständigt efter nya spannmålssorter och vill lära oss allt om egenskaperna. Våra passionerade kvarnmästare tar fram en mjölmix som är exakt anpassad efter produktionen och brödets egenskaper. Och som håller samma jämna kvalitet varje gång. 

3. Vi skapar ett hållbart jordbruk

Vi är ödmjuka inför naturen. Vi tror på ett hållbart jordbruk i harmoni med naturen och den miljö vi lever i. Därför använder vi i första hand råvaror som odlats inom en radie av ca 15 mil från kvarnarna. Det gör att transporterna blir korta och miljövänliga. En stor del av spannmålen går rakt från lantbrukarens vagn genom kvarnen till mjölbilen.